La nostra àrea de planificació financera i patrimonial té com a objectiu optimitzar i protegir el seu patrimoni, ja sigui persona física o jurídica. El nostre treball consisteix en ajudar a definir els seus objectius i a crear un pla per a aconseguir-los.

A Blanco Advocats i assessors com a planificadors patrimonials, donem les solucions que millor s’adaptin a la seva situació i a les seves expectatives, gràcies al nostre equip multidisciplinari, especialistes en matèria fiscal, finances, dret, economia i patrimoni immobiliari.

Una planificació patrimonial és adequada únicament si és el suficientment flexible per a adaptar-se a les circumstàncies o als canvis inesperats. Per aquest motiu, des de Blanco Advocats i assessors, la planificació patrimonial és un procés dinàmic que s’adapta a qualsevol situació que pugui passar a la seva vida. Oferim els següents serveis:

  • Assessorament en la obtenció de finançament
  • Assessorament immobiliari
  • Planificació financera personal (gestió de deutes, planificació fiscal i de les inversions, planificació de la jubilació, planificació successòria)
  • Recuperació d’IVA incobrables
  • Implementació d’un control de riscos eficient
  • Optimitzar la estructura patrimonial empresarial i familiar, des d’un punt de vista legal i fiscal.