Organitzar i preveure el destí i repartiment dels teus béns, deixant clara constància dels teves voluntats, t’evitarà a tu i als teus hereus tràmits i despeses innecessàries.

Són molt diversos els problemes que poden venir derivats d’un procés hereditari, per això és molt important posar en mans d’un expert en la matèria que garanteixi una gestió adequada i rigorosa.

Si busca assessorament legal davant qualsevol d’aquests assumptes tant del àmbit particular com de la empresa familiar, Blanco Advocats pot ajudar-li en assumptes relatius a:

  • Redacció de testament i possibles donacions en vida.
  • Planificació de la successió
  • Tramitació d’herències i testamentaries.
  • Reclamació de legítimes.
  • Declaració d’hereus.
  • Renuncia a la herència
  • Liquidació de l’Impost de successions i donacions.